Holografikus videojáték

Mi a mágia? Több van megengedve, mint a Valóság szabályai. Ilyen egyszerű. | What is magic? More are allowed than the Rules of Reality. It's that simple.
Amikor a tudatpozíciód emeled, távolodsz a valóságtól és közeledsz az álom világához, ami tele van varázslattal. | When you raise your consciousness position, you move away from reality and approach the dream world, full of magic.

A két világ határán az egyik oldalról a valóságban élsz, ahol varázserőd van. A másik oldalról nézve hiába van varázserőd, kötnek a valóság bizonyos szabályai. | On the border of the two worlds, you live in one side of reality where you have magic. Looking from the other side, you have no magic, some rules of reality are bound.

Ha egy bizonyítékokban hívő ember elutasítja a mágiát, a hite veszi át a vezető sugarat, ami csak akkor éled fel, ha bizonyítékot talál. Ám az álom irtózik a bizonyítástól. | If a person who believes in evidence rejects magic, faith takes over the leading beam that only comes to life if it finds evidence. But the dream is out of proof.

A mágia létezésére nap mint nap találnál bizonyítékot, ha tudnád, hol keresd. A technológia képes korlátozni a mágiát, ám erős kérdés, maga a technológia nem mágia-e. | You would find evidence of the existence of magic every day if you knew where to look. Technology can limit magic, but the question is whether technology is magic.

Amikor egy ókori pap lezár egy sírt és mágikus védelmet helyez rá, abból a mai ember, aki feltárja egészen más következtetésekre jut. | When an ancient priest closes a grave and puts it on magic, it is the man today who explores quite different conclusions.

Ha a szándék csak annyi, hogy pusztítást hoz a világra, a tudomány ebből azt fogja levonni, hogy létrejött egy mutált vírus, aminek DNS szekvenciáit is meghatározhatja. | If the intent is just to destroy the world, science will deduce from this that a mutated virus has been created, whose DNA sequences can be determined.

Két világ él úgy egymás mellett, hogy el is beszélnek egymás mellett. Pedig könnyű megérteni. | Two worlds live side by side to speak side by side. But it's easy to understand.

Mintha a világ egy holografikus videojáték lenne, amiben isten a játék fejlesztője határozza meg a játék kereteit és szabályait. | As if the world was a holographic video game in which God, the game developer, defines the framework and rules of the game.

Amikor arról olvasol, hogy a Földön egykoron fura lények éltek, ma pedig ezek a fura lények nem élnek, a magyarázat az lehet, hogy máshol van a vetítő tudatpozíciója. | When you read that the Earth was once strange creatures and today these strange creatures do not live, the explanation may be that the projection position of the projector is elsewhere.

Amikor létrehoztam az ÉlményParkot, most mindegy milyen megfontolásokból, de arra lettem kényszerülve, hogy úgy gondolkozzam, ha én lennék isten, hogyan csinálnám. Olyan jól sikerült, hogy tényleg isteni rangot kaptam. Amit nem tudnék mire vélni, ha nem lennék képes úgy is megmagyarázni ezt, hogy nincs arra bizonyíték, hogy isten létezik, ám arra sincs, hogy nem. | When I created the Adventure Park, no matter what the considerations, I was forced to think if I was God, how would I do it. It was so good that I really got a divine rank. What I could not think of if I could not explain this is that there is no evidence that God exists but that it is not.

Isten létezése értelmezés kérdése. Ha definiálni tudod, vagy érted, amiről szó van már létezik. Ha ez egy holografikus videojáték, amit az mozgat, mit tudsz és mit hiszel a világról, akkor a hiteddel létre hozhatsz olyan szellemi lényeket, akiket elnevezhetsz angyaloknak és istennek is. | God's existence is a matter of interpretation. If you can define or understand what you are talking about. If this is a holographic video game that you move, what you know and what you believe about the world, then you can create your spiritual beings who you can name angels and gods with your faith.

A témát még kutatom és keresem a bizonyítékot. A helyzet az, hogy voltak olyan megtapasztalásaim, amire azt mondanám, ez elég bizonyíték számomra, ám ha ez egy holografikus videojáték lenne, én is pont ugyanígy csinálnám. | I'm still researching and looking for evidence. The situation is that I had the experience I would say it was enough evidence for me, but if it were a holographic video game, I would do exactly the same.

Ha a világ holografikus videojáték lenne, ezzel nem fordulhatok a papokhoz, akik bár a valóságban élnek, egy másik világot képviselnek. Nem fordulhatok a másik világhoz sem, mert ők nem lennének hajlandók a saját világom értelmezésében felelni kérdéseimre. | If the world were a holographic video game, I couldn't turn to the priests who while living in reality, represent another world. I cannot turn to the other world because they would not be willing to answer my questions in the interpretation of my own world.

Vajon ha annak idején nekem lehetőségem lett volna egy ilyet, aminek a linkjére kicsit lejjebb kattinhatsz olvasni, fogalmam sincs, ma hol tartanék. Ám akkor lenne valaki, aki elfoglalt volna egy helyet ebben a rendszerben, amit így én foglalhatok el. | If at that time I had the opportunity to click on a link that you can click a bit below, I have no idea where I should be today. But there would be someone who would have occupied a place in this system, which I can book.

Kurva sok ideig tartott, pár fizikai sérülést szenvedtem, ám elkészültem vele. | It took a lot of time, I suffered a few physical injuries, but I finished it.
A kereső azért van ott a jobb oldalon, hogy beírd, ami érdekel és kapsz rá egy választ. Érdemes még ugyanezt beírni egy másik keresőbe is, ahol sokkal több anyag található, bár kevésbé könnyed és érthető. | The search engine is on the right to enter what interests you and get an answer. It is also worth entering the same in another search engine, where there is much more material, though less light and understandable.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.