A magyarság szerepe az új világban


Bár alapvetően ez egy ezoterikus weboldal, akik jobban ismernek tudják, hogy álláspontom szerint a spirituális és a földi hatalom a mélyebb szinteken összefüggnek. A történelem során láthattunk nyugati és keleti megoldásokat arra a problémára, nehogy a két hatalom egy kézbe kerüljön, mert akkor szokott vége lenni a világnak. Ennek a világnak már vége volt, akit érdekelnek a részletek a jobb oldalon megtalálja a szükséges kifejtéseket a szükséges terjedelemben.


Személyemmel kapcsolatban a (mindenféle titkosszolgálatok számára is) meglehetős váratlanságot az okozza, hogy világéletemben demokrata voltam, ma is az vagyok és holnap is az leszek. Csak sajnos a ma és a holnap között lesz egy kis ungabunga, ami miatt egy jó darabig biztosan szélsőjobboldalinak fasisztának tekintetének az emberek, ha nem lenne itt ez a kis hiánypótló munka. Amúgy meggyőződésem, hogy Magyarországon nincs olyan, hogy szélsőjobb! Ami van, azt az ezt nem értő Nyugat csak a saját értelmezésében képes látni, ezért akik ki lettek nevezve ennek, kénytelenek ezt elviselni.

Nehéz helyzetben lennék akkor, ha a téma szakértőjeként kellene megjelennem, így viszont nem vagyok annyira nehéz helyzetben. Itt most külön jól jön, hogy alapvetően olyan embereknek írok, akik alig rendelkeznek a témáról ismeretekkel (ez mindenkire igaz, aki a hivatalos történelemből ismeri történelmünket). Jómagam szokatlan ívet futottam e témában, mert a megértés kulcsához, egy Tóth Gyula nevű (szintén váratlanul felbukkanó) ember előadására nem onnan érkeztem, ahonnan mindenki más, hanem a másik irányból, a még régebb felől. Az átlagember a magyarok történelméről azt tudja, amit a török utáni világ Habsburg érdekei fektettek le. Megjegyzem annyiból jogosan, hogy a Nyugat el akarta kerülni azt, hogy a magyarok ráébredjenek arra, hogy a keleti népekkel állnak rokonságban (ami véleményem szerint nem igaz), csak jobb ötletnek híján a finnekkel tettek minket rokonságba (ami részben igaz).

Nagy munka egy ismeretlen kínaitól, a helyes értelmezésben még jónak is lehetne nevezni

Azt gondolom bővebb kifejtésre szorul, miért nem tartom igaznak a most kormányzati szinten is népszerű türk rokonságot. Ez az álláspont abból fakad, hogy sem a régészek, sem a többi tudományág képviselői sem látnak ennél mélyebbre, azokat a bizonyítékokat pedig vagy figyelmen kívül hagyják amik keletkeznek, vagy szándékosan nem vesznek róla tudomást. A téma nem kis feszültséget keltene mind Spanyolországgal, mind az USA-val, akik egy bizonyos rétege amúgy is már régóta a magyar nyelv és kultúra teljes eltörlésére játszanak, amiben partner volt a tök hülye Franciaország, akik most elviszik valakik helyett a balhét és Anglia is, ahol jelenleg félig székelnek azok az erők, akik ebben érdekeltek. Amit most látunk a politikában az egy harc Magyarországért, ki-ki a saját céljainak megfelelően a maga módján. Ez a játék bonyolult és többszereplős, a lényegét egy legenda alapján érteni meg, miszerint itt van a bolygó szíve (Dobogókő, Pilis) és aki birtokolja, az uralja a világot.


Részlet Grüll Antal: Atlan (az emberiség eredete) című könyvéből

Jelenleg úgy néz ki, mintha Kelet állna nyerésre, de ez csak a látszat, ami minden játékosra jellemző igény. Az én elképzelésem ezektől jelentősen eltér, amit az támaszt alá, ha megnézzük a magyar találmányok listáját, kiderül belőle, hogy ennek a civilizációnak a jelenlegi arculatát a magyar találmányok tették ilyenné. Ekkor felmerül a kérdés, vajon miért nem vagyunk a leggazdagabb országok között? Miért vagyunk olyan adósrabszolgaságban, amiből kitörni lehetetlen anélkül, hogy valaki olyan ember bukkanjon fel, akivel szemben az összes játékos tehetetlen még akkor is, ha összefognak ellene? Miért vagyunk megáldva ilyen elittel, akik mintha az idegen érdekeket szolgálnák, bármikor bármilyen kormány is lépjen hatalomra? Csupa izgalmas kérdés.

Tóth Gyula előadásából, akinek munkája után mindenki kidobhatná a történelemkönyvét kiderül pár olyan döbbenetes részlet, ami csak akkor tűnik hihetetlennek, ha nem értettük meg a tényekkel és logikai kapcsolatokkal teletűzdelt mondanivalót. A lényege röviden, hogy valakik - kihasználva a középkorban érvényben lévő több eltérő időszámítási rendszert - utólag olyan történelmet kreáltak, ami a Nyugat fényességéről szól, szemben a mi primitív nomád törzseinkkel, akik a sztyeppéken pásztorkodtak. Ezen elgondolkodva nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez az elejétől a végéig egy gonosz konspiráció, mint inkább arról, hogy valakik a saját érdekeik szerint használták ki a helyzetet úgy, hogy meghamisították a történelem bizonyos döntő pontjait. Logikai ellentmondásba is kerültek az által, hogy az egyik helyen vadállatnak ábrázolt Atilla (már Alarik néven egy jó fej figura, olvasd el a nevét visszafelé), aki elvesztette azt a döntő csatát, amiről a mi krónikáink mint győztes csatáról számolnak be és a primitív hunokkal ellentétben a nyugatiasnak (értsd: fejlettnek) ábrázolt vandálok (=vengerek=magyarok) már tök menők, akik meg is döntötték a Római Birodalmat.

Érdekes, a sztori főváza megegyezik Attila Róma elleni hadjáratával
Figyeljétek Alaricot, aki elérzékenyül Róma bevétele előtt* és hitelesen nem támadja meg, de azért mégis egy kicsit, ha már odáig elment

Szép kis történet, a szakértők magyarázatai különösen tetszenek
A vad és primitív Atilla jellemábrázolása magáért beszél (együtt gyerekeskedett a római császárral) és a nyugati kinézetű Geiseriké is

A (z alternatív) kutatásokból kiderül, hogy a hunok első bejövetelét egy hatalmas felháborodás váltotta ki (akik már amúgy is ki voltak akadva Rómára a brutalitása miatt), amit mi keresztényüldözésekként ismerünk. A hunok beavatkozása után vette fel a Római Birodalom a kereszténységet államvallásként és a hunok nyomására is született meg Vatikán Állam Róma szívében, ami miatt Róma még időt nyert, ám megváltozni nem tudott. Attila pedig felszámolta először a provinciákat (lásd saxon invázió=saka suna, szkíták fiai), majd a csapattestének vezetője Geiserik (=Géza király) révén Rómát is. Tehát azok, akik annak a birodalomnak a hívei és ma is élnek és virulnak, egyáltalán nem lelkesednek a magyarokért és elhihetjük, hogy eltökélt céljuk az eltüntetésünk a világból.

A kitalált középkor nagy problémája, hogy pont ebben az időben jöttek be a magyarok a Kárpát-medencébe, ám sikerült a krónikáinkat elhitelteleníteni úgy, hogy a kusza időszámítási rendszerek később Krisztustól számítása adott erre nekik lehetőséget. Ezért jelenik meg ugyanaz az esemény többször is az idővonalon eltérő népekkel és hősökkel, mert a különböző krónikák által leírt eseményeket utólag mindenki a ma használt időszámításhoz értelmezte. Azaz a történelmünk ennél sokkal békésebb volt, mint ahogy ma ismerjük, sokkal kevesebb eseménnyel. Ebben az időszakban tündökölt a Karoling Birodalom Nagy Károllyal az élén, akiről egy szót sem említenek a krónikáink, pedig Pannónia is része volt birodalmának és akinek eltökélt célja volt a Római Birodalom újraélesztése. Nagy Károlyt ugyan nem ismerjük, ismerjük viszont Attila két fiát, Aladárt és Csabát, akikre most nem térek ki csak annyiban, hogy harcoltak egymással, amiből Aladár került ki győztesen... majd nyomtalanul eltűnt. Felbukkant viszont Nagy Károly, akit (a hivatalos történelemkutatás által megmagyarázhatatlanul) a magyar Szent Koronával koronáztak meg.


Amikor a vad magyarok rablóhadjáratra (ugyan mi másra?) indultak és a nyilaiktól rettegett mindenki, lehet, hogy csak a Hun Birodalmi Központból annak idején elrabolt kincseket akarták visszaszerezni és újból behódoltatni azokat a népeket a Birodalmi Központnak, azaz semmi mást nem tettek, mint ami Nagy Károly célja is volt Rómával, újraéleszteni Attila birodalmát. Érdekes, hogy a rablóhadjáratokra induló skandináv vikingek ma nagyon menők, míg a magyarok primitív, vad hunok, ami számomra a mai napig létező "magyar átokra" vezethető le, akik forrását bár nem fogom megnevezni, de ki lehet találni. Ha igaz az, amire Tóth Gyuláék rájöttek (Anglia=Hungria), akkor azt is kikövetkeztethetjük, miért utálják ennyien az angolokat a valós okoknál jóval megmagyarázhatatlanabbul.

Most pedig térjünk rá történelmünk nem is oly távoli időszakára, amiben népünk hatalmas területi veszteségeket szenvedett, nem kevés honfitársunkat az új határokon kívülre tolva többnyire olyan ellenséges országok uralma alá, akiknek eszük ágában sem volt betartani a Trianoni Békeszerződést, akik aláíratták velünk, azoknak meg eszük ágában nem volt azt velük betarttatni. Tulajdonképp a Szovjetuniónak köszönhetjük, hogy magyarok még léteznek ezeken a területeken, ahol megtudtuk például most, az úriemberségükről soha nem híres románoktól, akik Erdély megszerzését tették nemzeti ünnepükké, hogy Erdélyben mindig ők lesznek az urak. Nos ezt én nem kiabálnám annyira el, később rá is térek miért. Nézzünk rá először egy domborzati térképre, ami a Kárpát-medencét ábrázolja és találjuk ki, mik lennének egy itt székelő nép természetes határai.
Most nézzük meg a zsidó beözönlés előtti Magyarországot. Ennek a térképnek a különlegessége, hogy meg vannak húzva a jelenlegi határai és ekkor kapunk igazán képet arról, mi is történt velünk az I. világháborút követően. Vajon mit szólnának a franciák, ha nekünk köszönhetően csökkenne ekkorát területük egy vesztes háború után? De nem nehéz kitalálnunk, hisz hallottuk a hangjukat ennél jóval kisebb területek miatt, ám ha mi szólalunk meg, szélsőséges irrendenták vagyunk, akiknek jobb kussolni, még megsértjük ezt a hitvány testvéri román népet és nem vagyunk jó európaiak.
Amikor erdélyiekkel beszélgettem, megtudtam, hogyan kerültek a románok Erdélybe. Egyszer csak elkezdtek átszállingózni a hegyeken túlról és kezdetben örültek nekik, mint olcsó munkaerőnek. Nem ismerős, kedves nyugat-európaiak? Aztán 1910-re ez lett az etnikai helyzet azon a térképen, amit a magyar delegáció vitt Trianonba.
Ez a térkép nem tartalmazza Horvátországot, mellyel ugyanolyan volt a viszonya a Magyar Királyságnak, mint Ausztriának a magyarokkal. Közigazgatásilag az ország részének számított, ám önálló területi egységgel rendelkezett a Habsburg Birodalmon belül, aminek az I. világháború vetett véget. Egy magyar ember számára azonban leegyszerűsítve így néz ki ez a nemzeti katasztrófával egyenértékű veszteség, amit a magyarok fizettek meg leginkább az összes háborúzó félből úgy, hogy lehet, akik ismerik ezt a háborút, nem is emlékeznek ott jelentős szerepet betöltő magyarokra igazán.
Aki olvassa a weboldalaimat és van némi rálátása a dolgokra, biztosan gyanút fog az ügyben, hogy vajon magyarként egy ilyen hatalommal visszatérve mi várható a közeljövőben. Azt már tudjuk, hogy nincsenek nép-nemzeti gyökereim és önmagamat fejlett európai demokrataként határozom meg. Annyit tudok a családfámról, hogy az apai nagyapám feleségével együtt Erdélyből származnak. Budapestre is babakosárban érkeztem és a Rózsadombon szocializálódtam, mint a régi (szocialista) rendszer egy magas rangú rendőrtisztjének a fia. Soha semmilyen politikai csoportosulásnak érdemben nem voltam tagja és együtt örültem a néppel, amikor eljött a rendszerváltás ideje. Ami a Rendőrtiszti Főiskolán ért és nagyon jó volt levetni az egyenruhát, majd civilben járni oda egészen addig, amíg egy amerikai delegáció nem érkezett oda, akik meglepődtek ezen, minek következtében ismét felkerült ránk az egyenruha. Ebből sejteni is lehet, hogy azok a szép remények, amik akkor mindenkiben megvoltak, szépen el is tűntek lassacskán, mikor a bankok megjelentek, megkaparintották a nemzeti vagyont és felszámolták a szabadságot.

Így néznénk ma ki Európa közepén
Vannak olyan párhuzamos valóságok, ahol Magyarországgal nem bántak így el ezek az országok és nemzetek mögé bújó magánszemélyek, akik csak profitáltak mindenből, amit a hunok és magyarok a világgal tettek. Sehol máshol nem tekintenek ránk nomádként, hisz mi már akkor pörköltet ettünk és fejlett írásrendszerrel rendelkeztünk, amikor Európa nyugati felén még kását ettek és kis túlzással a barlangokra rajzoltak. Ennek ellenére amikor az európaiságról beszélek, amit sokkal jobban értek, mint sok nyugat-európai politikus nem a múltba akarom visszavinni a nemzet lelkét, hanem a jövőbe. Viszont ahhoz, hogy a jövőbe egészséges lelkek haladjanak, szükség van arra, hogy ismerjük a múltunkat, ami a japánokat sem zavarta, amikor Tokyot a mai képére építették. A mai Budapest egy gyönyörű város, amit sajnos kezdenek felfedezni maguknak a nyugati turisták, ám előre szólok, hogy a felvásárlási kísérleteik el fognak bukni egy minőségi szűrőn, ami hamarosan ennél sokkal jobban érezhető lesz.


Tokyo és szép kék ege

Ha ez a terület, ahol élek a bolygó szíve, akkor értelemszerű, hogy terveimben nem az USA-ba akarok kivándorolni és karriert csinálni, sem Svédországban új életet kezdeni, hanem ezt az országot fogom rendbe tenni annak ellenére, hogy a spirituális csatornáimon én is érzem azt a magyarokra zúduló szándékot, hogy minél többen hagyják itt az országot. Ez Európa legjobb éghajlati- és földminőséggel rendelkező területe, nekem is eszembe jutott, hogy másoknak is kelleni fog, akik olyan anyagi erőforrásokkal rendelkeznek a saját maguk által kreált szabályok erdejében az ingyen pénznyomtatás hatalma alatt, hogy csak idő és elég kihelyezett hitel kérdése, mikor szerezhetik meg maguknak teljesen. El is döntöttem, hogy beásom magam és addig berendezkedem a kibekkelésre, amíg meg nem valósítom az ezoterikus világban hallható szóbeszédet, ami a magyarok felemelkedéséről szól. Amit biztosan nem egy szemiták parancsát követő piros-fehér-zöldben (ideiglenesen) tündöklő cigány fog megvalósítani!

Most pedig jöjjön az a téma, ami mindenkit érdekel, mert ennek van bulvárértéke. Ha itt nagy hatalmú magyarként beindulok, mi lesz a környező országokkal és a magyarsággal. Ábécé sorrendben szép sorban jönnek az országok, mögötte zárójelben %-ban az, milyen súlyosan szegték meg a Trianoni Békeszerződést, aminek következtében megkaphatták a magyar területeket. Figyelem, toronymagasról leszarom a románok misztikus hitét az ősi román földről, ami inkább a bűntudatuk szőnyeg alá söprésére jó, meg a Tisza vonaláról, amit a (lehet nem is létező) lelkiismeretük megnyugtatása miatt találtak ki, majd a kriminálpszichológusok elmagyarázzák, mi áll ennek a jelenségnek a hátterében.

Ország (a tiranoni békeszerződés megszegése %-ban)

Ausztria (11%)

Igazából ezen még nem gondolkoztam el és lehet, hogy nem is fogok. Bár kerültek oda magyar területek, sem a ma realitása, sem az ottani magyarok helyzete nem indokolja azt, hogy megtegyem. Ők az egyetlenek, akik Sopron esetében belementek egy lakossági népszavazásba és el is fogadták annak eredményét.

Horvátország (41%)

A horvátokkal hagyományosan jó a viszonya a magyaroknak attól függetlenül, hogy itt az egyik legmagasabb a horvátokba olvadt magyarság aránya annyira, hogy már nem is nagyon lehet horvátországi magyarokról beszélni. Bár kedvelem Horvátországot, nem vagyok tőlük annyira elájulva, de ez szubjektív vélemény, amit beárnyékol egy kicsit az a tény, vajon miért horvátosodtak el így a magyarok és nyitott is vagyok velük egy erről a témáról indított beszélgetésre, ami után alakítom csak ki a határozott véleményemet.

Románia (96%)

Ugyanazt az eljárást alkalmazom, amit a Nyugat-Európát elárasztó muszlim bevándorlók esetében. Bár nagy a kísértés, hogy az egész országot úgy ahogy van töröljem el örökre, ám felelős (talán leendő) politikusként inkább egy európai megoldást választottam. Ennek alapját pedig erdélyi magyarokkal folytatott beszélgetéseim során szerzett megfigyelés képezi, amikor rájöttem, hogy jobban vonzódnak az erdélyi románokhoz, mint a magyarországi magyarokhoz. Ez reálpolitika, amiben segítségemre van az a mindkét ország szélsőségesei által megfogalmazott óhaj, hogy legyenek egymástól minél messzebb, ami csak egyféleképp megoldható, ha független Erdélyben gondolkodom. Azoktól a románoktól várni erre egy elegáns megoldást, akik bunkó módon december 1-én tartják a nemzeti ünnepüket és elvárják az ottani magyaroktól, hogy román nemzeti színekben ünnepeljenek badarság, amire ráerősít, hogy Bukarestben állandóan kifütyülik a magyar himnuszt a sporteseményeken. Az lenne az európai megoldás, ha ők lépnék meg ezt békés úton, hisz a labda náluk pattog. Mivel erre halvány esély van, mondom, mit fogok csinálni a Nyugatra migrált muszlim tömegekkel, csak a neveket kell kicserélni. Az tekinthető erdélyi románnak, akit az erdélyi románok és az erdélyi magyarok is erdélyi románnak tartanak. Ők maradnak, a többinek erősen javaslom a gyors távozást a hegyeken túlra, mert nem sokat fogok szarozni, amint erőszintre érek. Az a tény, hogy Románia, mint állam fennmarad a jóindulatom egyértelmű jele. Hagyjuk az erdélyieknek felépíteni egy országot, aminek álmát Kelet Svájca képezi!

Szerbia (48%)

Nem illik a földön fekvőbe belerúgni még akkor sem, ha az a földön fekve is szidja a magyarságot. Inkább bízom a józan eszükben és fontosabbnak tartom a Nyugat által elbaszott, életképtelen Koszovó kérdésével foglalkozni, ahol a szerb hadsereget látom az egyetlen elszánt társaságnak abban a projectben, ami a Nyugatot leginkább spirituálisan fertőző muszlim bűnbandák bázisának felszámolásáról szól. Koszovó államisága az Európát sújtó iszlám invázió első sikerét mutatja, aminek nem szeretném látni a folytatását és ebben ők természetes szövetségeseim. A Vajdaság kérdéséről ráérünk beszélgetni, amikor megérkezik az ehhez a beszélgetéshez szükséges pozitív szellem az ő lelkükbe is.

Szlovákia (36%)

Bár a szlovák és a magyar DNS között állítólag semmi különbség és ők is előszeretettel szlovákosítják a magyar nemzet nagyjait, meg régészeti leleteit, nem siklok el afölött, ha visszavenném a magyar területeket, alig maradna Szlovákiából valami. Télen lenne bevételük a síturizmusból és az egykori magyar várost, ami a történelem során többször volt már magyar országgyűlésnek is otthona és ma Szláv Bátyónak hívják, mint a szlovák fővárost nem bolygatnám, mert azzal felesleges problémákat keletkeztetnék, ami nem hiányzik senkinek. Ők se hülyék és én sem, majd az idő megoldja.

Szlovénia (26%)

Szlovénia örül a függetlenségének, én is örülök a szlovén függetlenségnek és bár terjedelmében a legkisebb területről beszélünk, az nekik nagyon is nagy terület, ahol lehet mindenféléket termeszteni. Szubjektív benyomásként érdemes megjegyeznem, amikor a minket megbüntető (és egy fadarab rugalmasságához hasonlító) horvát rendőrökkel való találkozás után úgy döntöttünk, hogy inkább Szlovénián át megyünk le a horvát tengerpartra, tök jó volt meglátni a határ mellett egy motoron heverésző baseballsapkás szlovén rendőrt, nem beszélve a határőrökről, akik kiröhögtek, amikor az útlevelemet nyújtottam át nekik. Tudom, hogy ez nem kelti rólam a túl profi politikus imidzsét, de annyira semmit sem tudok a szlovénekről, mint ők mirólunk, de majd megismerjük egymást és akkor dumcsizunk.

Ukrajna (27%)

Egyszer azzal vicceltem, hogy a széteső Ukrajnából ami marad, azt nevezzék el Krajinának és akkor a szerbek is megnyugszanak. Nem tudom, hogy most, az orosz háború előtti időkben hogyan viszonyuljak hozzájuk, mert ők kihagyták a történelem legnagyobb lehetőségét, Kárpátalja visszaadását a magyaroknak. Amivel akkora balhét indíthattak volna útjára, kibaszva szinte mindenkivel, aki csak erre él, amit el se tudtok képzelni. Kárpátalja úgy került az akkori Szovjetunióhoz, hogy azok nem akarták, hogy a hegyek képezzék a határt, ha véletlenül be kellene ide jönni (56-ban pedig be kellett) és előnyükre váljék, hogy ennél nagyobb területet nem volt pofájuk elszedni. Amikor Ukrajna önálló lett, ott volt a történelmi lehetőség, amivel hatalmas jópontot szerezhettek volna maguknak egy olyan népnél, akik most elég komoly erőszint emelkedés előtt állnak. Kihagyták, lelkük rajta.


Most pedig jöjjenek azok az nemzetek, akik bár nem élnek a közelben, vagy itt élnek, de nincs államiságuk.

Cigányok

Jeleztem nekik, hogy paraméterekben gondolkodom és nem konkrétumokban és ezek a paraméterek csak emberi minőséget tartalmaznak és nem a bőrszín határozza meg őket. Annak ellenére nem hagyták abba az elég aljas támadásaikat, amiket minden bizonnyal az új barátaik utasítására kérésére indítottak és indítanak mind a mai napig, hogy látják, ennek így nem lesz jó vége. Bár jól eltanulták a rasszizmusfegyvert, ettől még nem válok azzá, hiába mantrázzák. Maradjunk annyiban, akik megfelelnek a paramétereknek, azokkal semmi bajom, akik nem ugyanaz vár rájuk, ami mindenkire. Ha úgy érzik, ez nem az ő napjuk, időben meneküljenek Európából, csak azt nem tudom hova, mert mindenhol utálják őket. Ekkor fognak rájönni, hogy a sokat átkozott magyarok mégsem voltak olyan rosszak és a tanulás egy angyal számára a legnagyobb érték!

Zsidók

Azzal szoktam viccelni, hogy a zsidók mind becsületes emberek, hisz nem látunk egy zsidó bűnözőt sem. A többit a fantáziájukra bízom, mert tudom, hogy az van nekik. Amikor leváltottam még jó régen Jahvét és onnantól én játszottam a szerepét, erről magam is megbizonyosodtam.


Ahogy a magyarságból kiütöttem az összes megszállót, ez a nép elfoglalja méltó helyét, amitől abszurd módokon fosztották meg és a világ is rájön, hogy Jézus nem volt zsidó. A magyar egy mindent befogadó (ám rühelli, ha ezzel valaki visszaél) minőség és az egyetlen hely a világon, ahol nincs kínai negyed, nem az, akinek a New York Times beállít minket azok előtt az amerikaiak előtt, akik azt sem tudják, hol van Magyarország, de nem kár értük, mert rasszisták. Annál jóval több és ha majd a világ rájön, milyen átverés áldozata lett, sok minden másképp lesz, mint ahogy a háttérben eltervezték. Azokat az embereket beszélő hulláknak nevezem, de nekik sincs okuk a szomorkodásra, mert van az a szint, ahol győzni fognak!
* Attilás verzióban erről annyit tudok, hogy a teljesen betojt rómaiakkal való találkozás előtt csaptak egy hatalmas bulit, ahol totál beszívva és bepiálva hangosan mindenki előtt kijelentette, hogy ő nem fog szoknyásokkal tárgyalni és akit maga helyett küldött (ha jól tudom egy nőt), az nem akarta Rómát elpusztítani. Az adott szó kötelezte mire kijózanodott, de tervéről nem mondott le és Géza csapatteste végül be is teljesítette a parancsát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.