A bolygó lezárása

Elérkeztünk ahhoz a fejezethez, ami a kulcsa a Föld rendbe tételének. A logika a következő. Lezárom a bolygó feletti spirituális teret, ezzel megszűnik a közvetlen kapcsolat a beavatkozó idegenek és az embereik között. Átveszem azok helyét, akik nem akadnak fenn a Szűrőn és megválto(ztato)m a világot.

A Szűrőnek az az elsődleges funkciója, hogy kiszűrje azokat az idegeneket, akik a helyes szellemben tevékenykednek, mivel nem abból a célból zárom le a bolygót, hogy arcoskodjak, hanem azért, mert ennek a problémának nincs más megoldása. Természetesen nem ezzel indítottam, számtalan egyeztetés és tárgyalás előzte ezt meg, ám kiderült, hogy az etikát nem azonos mércével mérjük és ha sportot űznek abból, hogy megszegik a szavukat, akkor nem marad más, mint áttérés a drasztikusabb megoldásokra.

Az idegenek is ezért érkeztek, hogy rendbe tegyék a helyzetet, ám mindenki máshogy képzelte ezt el, ami rendkívül kaotikus eredménnyel zárult. Aztán az lett ebből az egészből, hogy mindenki abban látta a megoldást, hogy egyeduralmat szerez a többiek felett és bevezeti a saját rendszerét. Most is ez fog történni, ám a megoldás forrása nem egy másik faj, hanem az ember. Magyarország esetében sem jött be soha, amikor idegenek érkeztek rendbe tenni a dolgokat, így van ez a Földdel is.

Gyakorlati szemmel nézve amikor egy ilyen eseményről beszélek, hatásai annak múljában elkezdődnek, ennek oka a hologram sajátosságaiban (valamint a magasabb dimenzió jellegzetességeiben) keresendő. Csak ti gondolkoztok 3D-ben, azaz ha most teszem, akkor annak vonzatainak is most kell indulnia, de az alsó hangon is forradalomhoz vagy polgárháborúhoz vezetne a legtöbb országban. Sok helyen, ahol akadályozták ezeket a folyamatokat még így is simán bekövetkezhet, ez leginkább a diktatúrákban történhet, ahol a hatalomnak több lehetősége van blokkolni a folyamatokat. Úgy érdemes elképzelni, mintha kihúznál egy zsinórt, aminek ráütsz a közepére és látni fogod, hogy a hullámzás nem csak az egyik, hanem mindkét irányban megfigyelhető. Nos ez a zsinór az idővonal, a rácsapás a jelen, a hullámok két iránya pedig a múlt és a jövő. Azaz a múlt (3D-ből nézve) utólag korrigálja magát a jelenhez és ez a magyarázata azoknak a megmagyarázhatatlan eseményeknek, amik csak a rácsapáskor válnak mindenki számára érthetővé.

A világ megváltoztatására készült tervekből jobbra lenn láthattok pár kivonatot, amiket azért tettem ki, hogy mindenki tisztában legyen a beavatkozás szellemiségével. De a lényeget mindenképp vázolnom kell egy tágabb látószögben is. Ez már egy felemelkedett világ, amit azért nem veszel észre, mert a halálod után az agyad az általa ismert világot vetíti tovább. Ebben a megváltozott világban már nincs jelen a demokrácia (ez így nem egészen igaz, úgy pontosabb, hogy eddig nem volt jelen), amit ugyanolyan elborzadva fogadnak ezen a tudatszinten, ahogy mi a diktatúrát. A megszegett fő megállapodás arról szólt, hogy én (meditációban) felmegyek még följebbre és rendbe teszem a kinti világot, cserébe ők rendbe teszik az enyémet. A dolog rám eső részét teljesítettem, mégpedig magas szinten. Azaz tanulmányoztam a kinti világ szerkezetét, társadalmainak felépítését és ennek figyelembe vételével végeztem el a munkát. Ám ők nem így tettek. Azt hitték, el fogok bukni és/vagy sosem térek vissza és kihagyták azt a részt, ami a világ szerkezetének és a társadalmak tanulmányozását illeti és megkezdték a saját világuk ide vetítését az általuk megvett (megszállt) embereik révén.

Egy hatalmas munka után tértem vissza abban a hiszemben, hogy végre pihenhetek, regenerálódhatok. Ez a ti szemetekben pont az ellenkezőjének tűnne, mert 20 évig ültem egy helyben, azaz úgy látnátok, hogy dolgozni kezdek, az volt az elképzelésem, hogy teniszedző leszek egy pár évig és a feltölődés után tértem volna vissza a transz tartományokhoz. Erre ahogy látom ezt itt, ami van, töröltem az összes programomat és felkészültem arra, hogy rendbe tegyem, amit ezek itt műveltek. Előre szólok, hogy ez nem lesz fájdalommentes! Az idegenek felsőbbrendűsége csak egy mítosz, amit kevés faj támasztott alá a gyakorlatban is. Ezeknek, akik itt vannak a felét azonnal haza kellett volna zavarni alkalmatlanság miatt és akkor nem csrobult volna ekkorát a tekintélyük, amire oly büszkék. Hát most kaptak a pofájukba emiatt és nem is ragoznám a szót, készüljetek, mert nagyot fog változni a világ.

Ha el akarjuk kerülni azt, ahogy az indiánok jártak alkalmazkodni kell az új viszonyokhoz, ahogy annak idején a magyarok tették, amikor áttértek a nyugati kereszténységre. Ez azonban azt jelentené, hogy meg kellene szüntetni a demokráciát, ami egészen pontosan ellentétes azzal, ami a Vízöntő dolga lenne. Kintről nézve úgy fog kinézni, hogy az emberiség átáll arra a szerkezetre, ami kinn a normális, azaz lesz a bolygónak egy ura. Bentről nézve fel fog állni a bolygó parlamentje és a bolygó elnökének fogják hívni azt a személyt, aki kintről nézve a második ember lesz, ahogy egy cég ügyvezető igazgatója sem feltétlen a tulajdonos.

Nem titkolom, hogy drasztikus változásokat tervezek a túlnépesedés és az idegenek által elindított egyenlőtlenségek felszámolása terén. Fel fog állni egy olyan bíróság is, ami olyan speciális ügyekkel fog foglalkozni, ami eddig távol esett az ilyen megközelítésen. Nevezetesen ide fog kerülni egy csomó tudós, cégvezető, akik felelősek mondjuk a tengerekben található mikroműanyagokért (amik fele a kozmetikai szerekből került oda), a PET palackokért, amiket már rég ki lehetett volna váltani megfelelő megoldásokkal. Ez még közel sem a teljesség, ám fontosnak tartom érzékeltetni az új világ szellemiségét. Nagyon gyorsan fejlett fajjá kell válnunk és nem csak a látszat szintjén! Akik nem képesek fejlett emberré válni, azok a tudata nem marad itt, csak a testük, amik vetített hologramokként vetülnek tovább egy darabig, hogy ne omoljon össze a civilizáció és egy alsóbb világban szemetelhetnek és tehetik tönkre a világukat a profitért.

A diktátorok figyelmébe ajánlom azt a kitételt, ha a rendszerük nem humánus, nem lesz az a teljesítmény elfogadható. Amit itt Orbánék műveltek arra lesz jó, hogy sok térség számára alkalmas lesz fejlődési mintának, ám Magyarország kilép ebből az elnyomásból, amibe kényszerítették és olyan példát fog mutatni demokráciából, amiért nem véletlen nyomták eddig el (legfőképp a nagybankok). A bankok pénzkezeléssel foglalkozó non-profit szervezetekké alakulnak át, ez az egyetlen módja annak, hogy megmaradjon a pénz, aminek későbbi megszűnésére is fel kell készülni, különben kiirtanak minket és nem mondhatom, hogy jogtalanul.

Tudom, hogy ezzel nem leszek túl népszerű a világot uraló társaságok körében, ám az érem másik oldalához tartozik az, hogy ők sem túl népszerűek nálam. Pedig lehetett volna másképp is, de nem lett.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.